Regler – Campingområder

Regler for campingvogne:

Fortelt til campingvogn
Det er på Vig Festival tilladt at bruge én af følgende ting som fortelt til campingvogn:

• Et almindeligt fortelt til campingvogn – inde i forteltet er det desuden tilladt at opsætte 1 stk. 2-personers iglo-telt.

• 1 stk. 2-personers iglo-telt.

• 1 pavillon af letmetal på max 3×3 meter – pavillonen skal sættes fast med stormpløkker.
Gasflasker/gasgrill/køleskab
Hvis der er godkendte installationer i en campingvogn, må dette benyttes, og der må dermed gerne være gaskomfur eller køleskab i en campingvogn. Installationen skal være godkendt inden for de seneste 11 måneder og der skal være et synligt mærkat på selve installationen. Det er tilladt at bruge en gasgrill på brandvejene. Disse skal flyttes tilbage efter brug. Bortset fra gasgrill må en almindelig grill kun bruges på de afmærkede grillpladser, som forefindes på alle campingområder, undtagen Camp Rom.

Der må IKKE bruges gas i fortelte, telte og lignende.
Indregistrering
Alle køretøjer og hængere skal være godkendte og indregistrerede. Prøvenummerplader giver ikke adgang.

MAX STØRRELSE: Campingvogn med fortelt: max totallængde på 8 m. inkl. træktøj. Max bredde / dybde på 5,5 m.

RESERVATIONSMÆRKAT: Ved ankomst får alle campingvogne udleveret et reservationsmærkat, som skal sidde synligt påsat campingvognen under hele festivalen.

Regler for telte:

Gasflasker/ gasgrill ved telte
Gasflasker og gasflasker med påmonteret blus er strengt forbudt og må ikke forefindes ved teltene.

Teltstørrelser/ Reservation

Teltet må ikke overstige det antal m² der står på reservationen. Der må kun opstilles 1 stk. telt pr. reservation. Telte vil blive opstillet med ca. 25-30 cm til nærmeste nabo.

Presenninger og pavilloner til telte
Presenninger eller pavilloner af letmetal på max 3×3 meter er tilladt på teltområderne, men kun som oversejl til selve teltene. Det er dermed ikke tilladt at sætte en pavillon op mellem flere telte, da dette optager for meget plads. Presenninger og pavilloner skal være forsvarligt fastgjort med stormpløkker, således at de ikke er til fare for andre – overholdes dette ikke, vil genstandene blive konfiskeret.

Brandveje
Brandveje / friarealer skal holdes frie og ryddelige og må aldrig blokeres. Telte, barduner m.m. uden for de afmærkede områder er ikke tilladt og fjernes af campingvagten. Fjernede telte kan afhentes hos nærmeste campingvagt

Køretøjer
Biler eller andre køretøjer med motor – undtagen autocampere med reservation – er ikke tilladt på campingpladserne.

Overnatning i personbiler
Det er ikke tilladt at overnatte i personbiler eller stationcars på Vig Festivals p-pladser.

Affald
Affald mellem telte og campingvogne udgør en stor brandfare. Derfor skal området omkring din campingvogn eller dit telt holdes ryddeligt, og alt affald og brandbart materiale smides i de dertil indrettede sække og affaldscontainere.

Sprit-apparater
Sprit-apparater må kun bruges på de dertil indrettede kogeøer i grillområderne.

Ting, der ikke må medbringes på campingområderne
Generatorer, diverse træ og lægter, indkøbsvogne, levende dyr, sofaer og andre møbler, køleskabe/frysere, tøris og telte eller pavilloner opbygget af træskelet, må ikke medbringes på campingområderne.

Tyveri og hærværk
Camping er på eget ansvar og Vig Festival påtager sig intet ansvar for tyveri og hærværk.

Voldsom og truende adfærd
Voldsom og truende adfærd kan medføre at armbåndet klippes.

Åben ild
Åben ild er strengt forbudt undtagen på de særligt indrettede grillområder. Dette gælder også lys, myggelys, flagermuslygter, grill mv. Batteridrevne fyrfadslys og lommelygter er dog tilladt.

Husk at disse regler er til for jeres egen sikkerheds skyld. Overtrædelse af reglementet kan medføre klip af armbånd. Kontrollørerne på Vig festival gør hvad de kan, for at alle kan have en god festival. Lyt til dem, og gør som de beder dig om – for din egen og de andre gæsters sikkerhed. Så kan vi alle få en hyggelig festival.

Har du spørgsmål omkring camping på Vig festival, kan du skrive til denne mail: camping@vigfestival.dk

Ret til ændringer forbeholdes.