Generalforsamling 2015

Fredag d. 27. November 2015 kl. 19.00.

Sted: Den rytmiske højskole, Jyderupvej 18 4560 Vig

Dagsorden ifølge vedtægternes punkt 4.

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget til orientering
  5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller foreningens medlemmer
  6. Fastsættelse af medlemsbidrag og kontingent for det følgende regnskabsår
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt – herunder uddeling af Vig Festivals sportslegat

Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage efter indkaldelsens udsendelse.

Forslag sendes til:
Vig Festival, Holbækvej 16B 4560 Vig

Det Rytmiske Højskole vil i pauserne underholde med lidt musik.