Økonomi

Formålet med Vig Festival har fra starten været, at overskuddet fra festivalen overvejende skulle gå til de tre sportsforeninger, som i sin tid startede det hele.
Sådan er det stadig, og en del af overskuddet deles hvert år ud til de tre moderforeninger.

Herudover deltager mange andre lokale foreninger som frivillige hjælpere på festivalen, og også disse foreninger får på denne måde et økonomisk tilskud, når festivalens regnskab er gjort op.

Derudover bliver der hvert år uddelt penge til fx sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsarbejde, ulandshjælp, kirkeligt arbejde og amatøridrætsarbejde.