Organisation

Vig Festival er i dag organisatorisk opbygget på den måde, at der sidder en bestyrelse, som lægger de overordnede strategier for festivalen.Bestyrelsen har samtidig det endelige ansvar for festivalen. Lige under bestyrelsen findes kontorets ansatte.

De ansattes opgaver er at sørge for, at de strategier, som bestyrelsen vedtager, bliver ført ud i praksis. Derudover varetager kontoret mange af de daglige administrative opgaver som gør, at festivalen kan løbe rundt.

På Vig Festival findes der derudover et antal koordinatorer, som alle er frivillige. Koordinatorerne varetager hver især en nøglefunktion i forhold til planlægningen af festivalen, og de fungerer som bindeled mellem teamchefer og kontoret.

Under hver koordinator kan man finde flere forskellige teamchefer. Det er teamcheferne, der under festivalen har hvert sit team og sørger for, at alle de frivillige hjælpere på teamet møder til tiden, har det godt under deres vagt osv.
De frivillige hjælpere hører under hver enkelt teamchef, og det er ingen hemmelighed, at hver eneste frivillig – koordinator, teamchef eller andre – er lige vigtig for afviklingen af selve festivalen.

Herunder kan du se en liste med kontaktinfo til festivalens kontor og koordinatorer.

Kontoret

Daglig leder: Daniel Jeppesen
Mail: daniel@vigfestival.dk
Mobil: +45 29 42 88 68

Brian Arne Larsen
Mail: brian.arne@vigfestival.dk
Mobil: +45 51 60 69 16

Koordinatorer

Eksterne boder:
Jesper Hagelund
Mail: jesper@vigfestival.dk

Indretning og Områdeledere:
Martin Jeppesen
Mail: indretning@vigfestival.dk

Indkøb / Leje / Lager / Distribution:

Mail:

Pladsetablering & service:
Kim Sørensen
Mail: plads@vigfestival.dk

Hjælpere:
Bente Lebjerg
Mail: hjaelper@vigfestival.dk

Sikkerhed:
Kasper Ravn
Mail: sikkerhed@vigfestival.dk

Medie / IT:
Martin Krøyer
Mail: medie@vigfestival.dk

Økonomi:
Steen Rosvald
Mail: steen.r@vigfestival.dk

Program:
Ricki Susic
Mail: program@vigfestival.dk

Interne boder: ( kun festivalens egne boder)
Rikke Sørensen
Mail: boder@vigfestival.dk