Udlodning

Arrangementet Vig Festival gennemføres med momsfritagelse og derfor skal overskuddet uddeles til velgørende eller på anden måde almennyttige formål.
Ved foreningers ansøgninger skal der vedlægges kopi af vedtægter samt udførlig og detaljeret beskrivelse af det eller de projekter, der søges penge til.

Bidragsmodtagere af større støttebeløb, skal efter nærmere aftale med bestyrelsen for Vig Festival kvittere for projektstøtten med eksempelvis et oplæg på generalforsamlingen. Dette kan være et foredrag, en rapport, en indspilning, en koncert eller andet efter aftale med Vig Festival.

Alle bidragsydere skal kunne redegøre for, hvordan et tildelt beløb fremmer den lokale udvikling.

Ansøgninger modtages hele året. Vig Festival afholdes i juli og regnskabet afsluttes i oktober.

Ansøgere får skriftlig besked pr. post eller e-mail.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Vig Festival på info@vigfestival.dk.

Overskuddet må uddeles til følgende formål:
Sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsarbejde, ulandshjælp, kirkeligt arbejde og amatøridrætsarbejde.

Overskuddet må blandt andet ikke uddeles til følgende formål:
Politisk og tværpolitisk arbejde, rejselegater, turistforeningers almindelige arbejde, løbende drift af forsamlingshuse, medborgerhuse og lignende, lokalradio- og fjernsynsvirksomhed.

I år har vi støttet:

 • Odsherred Sportsfisker forening: Undervisningsudstyr til juniorfiskere, som skal lære om naturen og hvordan man passer på den.
  Lilleborg Børnehave: Hobbit legehus, som man både kan lege i, sove i og klatre på til den private børnehave Lilleborgs legeplads.
  Vig Fremtidens Familieby: Pavillon på Peterspladsen i Vig, som kan bruges til både kræmmere, teater og meget andet.
  Odsherred Børnemusikfestival, som tager rundt og spiller musik i uge 36, for de mindste i børnehaver, på biblioteker m.m.
  Røde Kors i Nykøbing: Julekurve til familier som har brug for lidt hjælp, samt tilskud til at sende børn på sommerlejr.
  Nr. Asmindrup Friskoles støtteforening: Projektorer med tilhørende PC’er til skolen.