Vision og værdi

Bestyrelsen i festivalen har de seneste år arbejdet med både strategier, visioner og meget andet. Nedenfor kan du se, hvad bestyrelsen blandt andet er kommet frem til.
Vig Festivals vision frem mod 2020, er:

  • Vig Festival vil være et kulturelt fyrtårn i Odsherred
  • Vig Festival skaber liv og vækst for foreninger i Odsherred
  • Vig Festival vil tilbyde en ramme for en helhedsoplevelse af musik, lokal mad og en festivalplads med hyggelige rammer af særlig kvalitet
  • Vig Festival vil arbejde tæt sammen med lokale foreninger, Odsherred kommune og erhvervslivet.

Værdierne for Vig Festival er, at man værner om konceptet med ”Festivalen for hele familien” og at festivalen ønsker at arbejde ansvarligt, risikovilligt og udviklingsorienteret.