Sifongaspatroner og Lattergas

Sifongaspatroner og Lattergas er ikke velkomne på Vig Festival

Vig Festivals bestyrelse har efter vejledning fra politi og Stof-rådgivningen besluttet at sifongaspatroner og lattergas ikke vil blive accepteret på Vig Festival.

Baggrunden for denne beslutning er at patronerne benyttes i beruselsesøjemed, og kan udgøre en sundhedsfare.  Gassen som indåndes kan medvirke til at ilten ikke vil komme til blodbanen. Hvilket i værste fald kan medføre døden.

Derfor har bestyrelsen besluttet at gaspatroner konfiskeres, og den som er i besiddelse af gaspatronerne vil armbåndet blive klippet og gæsten bortvises.

Salg af patronerne vil blive meldt til politiet