6. 7. 8. Juli 2023

6. 7. 8. Juli 2023

Hjælpere

Velkommen som hjælper på Vig Festival 2023

Ved at være frivillig på Vig Festival møder du nye mennesker, du får musikalske oplevelser, og du er med til at skabe Odsherreds største fest. Når du bruger din fritid på at arbejde for festivalen og de lokale foreninger, er du en del af et stort fællesskab, hvor der løftes i flok. Sammen med de andre hjælpere får du et unikt sammenhold, der skabes gennem arbejdet, socialt samvær, hygge og samarbejde

Gå til: Hjertebanken

Frivillig politik

Vi vil sikre et ensartet grundlag for organisationen Vig Festival, som et godt sted at være frivillig, med en seriøs tilgang i løsning af kerneopgaven.

Visionen for Vig Festival er, at der skabes liv og vækst for foreninger i Odsherred. Det sker gennem en helhedsoplevelse af musik, lokal mad og en festivalplads med hyggelige rammer af særlig karakter.

Vig Festivals grundlæggende værdi er, at skabe en festival for hele familien.

Det er vigtigt at se Vig festival som en hel organisation og dermed alle frivillige som ressourcer. Uanset rolle og opgave er kerneopgaven ens – sammen skal vi(g) skabe den bedste festival. Der skal være plads til bevarelse af oparbejdede traditioner, kulturer og rum til ideer og udvikling. Det skal være sjovt at lave festival!

Som frivillig på Vig festival forventes det at alle skal:

-Være medlem af foreningen Vig Festival

-Kende regler og retningslinjer, og overholde dem.

-Kende rammer og beskrivelse af egne opgaver og selv være opsøgende på at have den viden der skal til for at løse opgaven.

-Kende sin vagtplan

-Kende kontaktoplysninger på nærmeste leder.

-Introduceres til Hjertebanken.

-Introduceres til Hjælperhåndbogen.

-Introduceres til evt. facebookgruppe.

-Være bekendt med årsagen, hvis det skønnes at frivillig ikke skal være en del af fællesskabet. 

Frivillige skal aktivt, være medvirkende til at Vig Festival bliver:

– En familiefestival 

– En sikker festival 

– En ren festival 

– En festival med glade gæster

– En festival hvor frivillige har respekt for hinanden og alle opgaver

– En festival hvor frivillige gør sit til at Vig Festival bliver en festival med overskud

– En festival der er attraktiv med et godt renommé

– En festival hvor der er respekt omkring traditioner og kulturer i de enkelte teams, samt at disse harmonerer med Vig Festivals regelsæt.

Her kan du finde: Hjertebanken, vores database for frivillige.  Vejledning til registrering i hjertebanken

Kontakt information
Vig Festival
Holbækvej 16b
4560 Vig
Telefon 5931 6468
hjertebanken@vigfestival.dk