10. 11. 12. 13. Juli 2024

10. 11. 12. 13. Juli 2024

Presse 2023

Akkreditering 2023
Ønsker du presseakkreditering til Vig Festival, skal du sende os en ansøgning til presse@vigfestival.dk senest 1. juli 2023. Dette er den eneste måde at opnå presseakkreditering på.

Skriv gerne fakta om dit medie, målgruppe, læsertal samt andet relevant. Herudover ønskes en beskrivelse af, hvordan du påtænker at dække Vig Festival.
Hver ansøgning behandles individuelt. Vig Festival har kun plads til et begrænset antal pressefolk, hvilket gør, at alle ansøgninger desværre ikke kan imødekommes. Kun ansatte på medier omfattet af Medieansvarsloven kan komme i betragtning og forvente svar på akkrediteringsansøgninger fra festivalen.
Alle, der opnår akkreditering til Vig Festival 2023, skal senest den 1. november 2023 aflevere en kopi af det materiale, der er udarbejdet på baggrund af akkrediteringen til årets festival. Materialet kan blive brugt til videre markedsføring af Vig Festival. Modtages materialet ikke inden denne dato, kan akkreditering ikke forventes året efter.